Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
 
Hình tượng con gà trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam
 
Trong quan niệm tâm linh và biểu tượng triết mỹ phương Đông, hình tượng con gà trong nghệ thuật là biểu tượng về những phẩm chất, khí tiết của người quân tử, tượng trưng cho chân thiện mỹ, nhân sinh và thời gian, tuần hoàn vũ trụ với ánh sáng xua tan bóng tối.
TIN MỚI NHẤT
 
Làng Sình và lịch sử dòng...
 
Từ trung tâm thành phố Huế, xuôi theo dòng...
 
 
Dành cho quảng cáo