Chương trình “Âm sắc Cung đình” tại Đại Nội Huế vào ban đêm bắt đầu từ ngày 1/7
26/06/2018 3:05:52 CH
Theo kế hoạch năm 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Chương trình “Âm sắc Cung đình” tại Đại Nội vào ban đêm bắt từ ngày 01/7/2018.
Chương trình “Âm sắc Cung đình” tại Đại Nội Huế vào ban đêm bắt đầu từ ngày 1/7
Các tin đã đưa
 
Về đầu trang