Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
 
Tái hiện Lễ Moot Đoong của đồng bào Cơ Tu
 
Sáng 20/8, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và UBND huyện A Lưới, Phòng Văn hoá Thông tin huyện A Lưới đã phối hợp tổ chức tái hiện Lễ hội Moot Đoong của đồng bào Cơ Tu.
TIN MỚI NHẤT
 
Nhiều đơn thư khiếu nại yêu...
 
Hội người họ Nguyễn Việt Nam; Chủ tịch Hội...
 
 
 
Dành cho quảng cáo