Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
HƯỚNG DẪN
 
 
Hướng dẫn đăng tin rao vặt
         
Bước 1 Truy cập Khám phá Huế và đăng nhập Hướng dẫn đăng ký thành viên
       
Bước 2 Click chọn mục Đăng tin rao vặt Hướng dẫn đăng tin rao vặt chi tiết
       
Bước 3 Chọn danh mục/lĩnh vực cần đăng tin rao vặt Quy định đăng tin rao vặt
       
Bước 4 Điền thông tin cơ bản
Điền thông tin giá cá, tình trạng hàng hóa
Đăng tin rao vặt hiệu quả
       
Bước 5 Điền thông tin chi tiết, bao gồm thông tin mô tả, hình ảnh,... Các dịch vụ dành cho tin rao vặt
       
Bước 6 Gửi thông tin Hướng dẫn đăng tin VIP, siêu VIP
Dành cho quảng cáo