Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
HƯỚNG DẪN
 
 
Quy định cho người dùng

Quy định đối với người dùng nói chung

Tất cả người dùng (đã đăng ký thành viên hoặc chưa đăng ký) của Khám phá Huế khi sao chép, tái sản xuất hoặc tải về bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, clip video, thư mục, tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc danh sách có sẵn trên Khám phá Huế với mục đích tái bán, tái phân phối hoặc tái xuất bản, hoặc gửi thư hàng loạt (qua email, tin nhắn, ...), hoặc khai thác thương mại các nội dung của Khám phá Huế phải ghi rõ nguồn. Ngoài ra, việc sử dụng nội dung hoặc các tài liệu của Khám phá Huế mà không được cho phép theo Quy định này đều coi là vi phạm bản quyền của Khám phá Huế.

Người dùng không được thực hiện hành vi phá hoại sự toàn vẹn của các hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính và không được cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính của Khám phá Huế. Người dùng cũng không được sử dụng dịch vụ của Khám phá Huế để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của những người khác.

Đối với thành viên (người dùng đã đăng ký tài khoản)

Thành viên sẽ nhận được một tài khoản và mật khẩu sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành thành viên của Khám phá Huế. Thành viên có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu và tài khoản của mình. Thành viên phải bảo đảm luôn thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. Khám phá Huế không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do thành viên không bảo mật tài khoản.

Khi truy cập vào website, thành viên không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, tư liệu nào liên quan tới tính bất hợp pháp, bôi nhọ, phỉ báng, kích động, khiêu dâm, tư liệu vi phạm luật dân sự hoặc hình sự, các vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục vv ... Thành viên phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung thông tin mình đã đưa lên website. Ban Biên tập sẽ rà soát và có quyền hủy bài của các thành viên nếu vi phạm.

Dành cho quảng cáo