Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
HƯỚNG DẪN
 
 
Quy định đăng tin và bình luận

Quy định đăng tin rao vặt

 • Không đăng tin rao vặt liên quan đến các vấn đề mà Pháp luật Việt Nam không cho phép

 • Người đăng tin tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và thông tin đăng rao vặt của mình

 • Tin rao vặt phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, rõ ràng đối với khách hàng

 • Không sử dụng tiêu đề tin không dấu, viết hoa hoặc sử dụng các ký tự đặc biệt

 • Không đưa tin rao vặt sai chuyên mục hoặc sai thể loại

 • Không đưa tin rao có nội dung thô tục, lừa đảo hoặc gây hấn với các thành viên khác trên Khám phá Huế

 • Tin rao phải có nội dung, địa chỉ rõ ràng, có tên đơn vị/cá nhân hoặc số điện thoại liên lạc

 • Không đưa tin có tiêu đề hoặc nội dung giống hệt nhau trong cùng một chuyên mục

 • Không sử dụng ảnh, font chữ quá lớn làm vỡ cấu trúc của trang rao vặt

Quy định bình luận bài viết

Các thành viên tham gia Khám phá Huế được khuyến khích chia sẻ các bài viết bình luận về sản phẩm, dịch vụ trên Khám phá Huế. Tuy nhiên, Khám phá Huế không đảm bảo về độ chính xác, độ vẹn toàn, tính hữu dụng .... của  các thông tin đăng tải trong phần bình luận.

Để tạo một môi hệ thống thông tin có trật tự, giúp ích tốt nhất đến cho người dùng, các bài viết bình luận không được vi phạm các quy định sau đây:

 1. Thông tin giống nhau lặp đi lặp lại

 2. Thông tin vi phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam

 3. Thông tin không liên quan gì đến nội dung của sản phẩm, dịch vụ cần bình luận

 4. Thông tin xâm hại đến quyền lợi của các nhân hoặc đơn vị khác

 5. Thông tin mang tính bài thị, gây tổn thương đến người khác.

 6. Nhưng thông tin vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.

 7. Thông tin mang tính trục lợi, tuyên truyền quảng cáo.

 8. Thông tin ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của Huế

 9. Những thông tin khác mà Khám phá Huế cho rằng không hợp lý khi đăng tải lên Khám phá Huế

Dành cho quảng cáo