Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
HƯỚNG DẪN
 
 
Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

Sau khi hoàn thành các bước đăng ký để trở thành thành viên tại Khám phá Huế. Để có thể tham gia và trở thành thành viên chính thức của Khám phá Huế, bạn cần xác nhận lại tương ứng với việc kích hoạt tài khoản của mình theo chỉ dẫn của Khám phá Huế trong email mà bạn đã đăng ký. Kích hoạt tài khoản theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ email của bạn đã sử dụng đăng ký trên Khám phá Huế.

Bước 2: Click vào liên kết như bên dưới để kích hoạt (Bạn cũng có thể copy và paste liên kết này vào thanh địa chỉ của trình duyệt nếu việc click vào liên kết này không có hiệu lực)

<Hình ảnh minh họa đoạn liên kết này>

Bước 3: Truy cập và đăng nhập để sử dụng các dịch vụ trên Khám phá Huế

 
Dành cho quảng cáo