Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
Thông báo đổi hình thức vé tham quan khu vực Đại Nội (Huế)
Theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13 tháng 3 năm 2012 về việc Quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm BTDT CĐ Huế) quản lý, từ tháng 4 năm 2012 đến nay Trung tâm BTDT CĐ Huế đang phát hành các loại vé khi tham khu vực Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (Bảo tàng CVCĐ) như sau:
Bảng giá vé tham quan Huế
Ngày 13 tháng 3 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 868/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006, Quyết định số 2650/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2009
Dành cho quảng cáo