Đăng nhập | Đăng ký | Đăng ký quảng cáo 
 
Sớm hoàn chỉnh Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ca Huế"
Thứ ba, 11/04/2017 09:26  
 
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tại cuộc họp cho ý kiến về Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ca Huế” vừa được UBND tỉnh tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, việc xây dựng Đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế, một loại hình nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 6 năm 2015. Xác định công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể phải cùng với việc bảo vệ nhân tố con người, tức phải có chế độ đãi ngộ, tôn vinh các nghệ nhân, chủ thể quan trọng sáng tạo di sản văn hóa phi vật thể. Qua đó, góp phần thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TU về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Đề án sẽ tập trung thực hiện các hội dung chủ yếu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn theo phương thức truyền nghề; điều tra nghệ nhân thực hành nghệ thuật Ca Huế; kiểm kê, sưu tầm số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu các bài bản Ca Huế; phát triển không gian nghệ thuật Ca Huế; tổ chức Liên hoan nghệ thuật Ca Huế; có cơ chế, chính sách đãi ngộ nghệ nhân lão thành;…

Việc thực hiện Đề án nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, nhận thức của cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ ở các cấp chính quyền nói chung và cộng đồng xã hội về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Ca Huế; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ ca sĩ, nhạc công, nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trau dồi nghề nghiệp; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cũng trao đổi, bàn bạc các vấn đề liên quan đến việc triển khai, xây dựng để hoàn thiện Đề án

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung khẳng định: thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản ca Huế không chỉ riêng ngành Văn hóa và Thể thao, mà có sự phối hợp thực hiện của các sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao vai trò quản lý, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản của loại hình nghệ thuật này, đồng thời tạo sự lan tỏa trong nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật Ca Huế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao - đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành để hoàn thiện Đề án, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt thông qua.


www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 
In ấn  Bản in   Gửi bạn bè 
 
Gửi bạn bè
 
* Họ và tên:
* Email của bạn:
* Email của người nhận:
Nội dung:
    Gửi Nhập lại
 
Các bài viết khác
 
Dành cho quảng cáo