menu_open
Hộ kinh doanh Hồ Thị Linh Kha
Xem cỡ chữ:
Địa chỉ: xã Quảng Nhâm - huyện A Lưới - TT Huế Điện thoại: 0347 439 595

Người đại diện: Bà Hồ Thị Linh Kha

Chuyên các mặt hàng: Nông sản và Ẩm thực A Lưới

Facebook: Hồ Thị Linh Kha