menu_open
Hộ kinh doanh Lê Thị Kim Thoa
Xem cỡ chữ:
Địa chỉ: Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, TT Huế Điện thoại: 0944 500 288

Người đại diện: Bà Lê Thị Kim Thoa

Chuyên các mặt hàng: Nông sản, đặc sản A Lưới

Facebook: Kim Thoa