Đại hội

Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông
tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ nhất
nhiệm kỳ 2021 - 2025

Thời gian: 08:00 - 06/03/2021 tại VNPT Thừa Thiên Huế - 51A Hai Bà Trưng, thành phố Huế

Giới thiệu

Với mục tiêu phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và Điện tử viễn thông (ĐTVT) của tỉnh Thừa Thiên Huế, phấn đấu xây dựng CNTT & ĐTVT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Hội Công nghiệp phần mềm tỉnh và Hội Tin học tỉnh, trở thành Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội).

Nhằm triển khai các hoạt động của Hội trong thời gian tới, Ban lãnh đạo lâm thời Hội tiến hành tổ chức Đại hội Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng để tỉnh Thừa Thiên Huế hình thành một Hội có thực lực, là chỗ dựa tin cậy của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực CNTT & ĐTVT, là thành tố quan trọng trong tam giác hợp tác phát triển: chính quyền - cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp - hiệp hội, góp phần xây dựng "chính quyền điện tử", đô thị thông minh; là địa chỉ cần thiết của các đối tác trong nước; có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng CNTT & ĐTVT của Tỉnh nhà.

Chương trình

Chào cờ, tuyên bố lý do.

Giới thiệu khách mời.

Công bố quyết định của UBND tỉnh về việc hợp nhất Hội.

Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.

Diễn văn khai mạc của Trưởng Ban Lãnh đạo lâm thời.

Công bố dự thảo Điều lệ Hội.

Giới thiệu Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh.

Phát biểu tham luận của các đại biểu.

Khen thưởng.

Công bố Đề án nhân dự. Biểu quyết số lượng Ban chấp hành.

Bầu Ban kiểm phiếu.

Bầu BCH nhiệm kỳ 2021-2025.

GIẢI LAO

Phát biểu tham luận của các đại biểu (tiếp theo).

Thảo luận Điều lệ và Chương trình hành động.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử, BCH ra mắt.

Đại diện BCH Hội phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết thông qua Điều lệ và Chương trình hoạt động.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bế mạc Đại hội – Chào cờ.

Địa điểm sự kiện

VNPT Thừa Thiên Huế

Số 51A đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Thông tin liên hệ:

Cô Hoàng Thị Ngọc Dung | HueCIT

Đăng ký tham gia sự kiện

Name:


Email:


Message:


Bạn đã đăng ký tham dự sự kiện thành công. Xin cám ơn!