menu_open
Orbis tài trợ các dự án chăm sóc mắt trong năm 2015 tại TT - Huế
Xem cỡ chữ:
TT- HUẾ- Tổ chức phòng chống mù lòa quốc tế (Orbis) vừa quyết định viện trợ không hoàn lại "Bệnh viện bay Orbis tại Huế" với tổng vốn hơn 4,8 tỷ đồng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh này.

Dự án thực hiện tại TP Huế, thị xã Hương Thủy với mục tiêu đào tạo cho khoảng 160 bác sỹ, 70 điều dưỡng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các hội thảo, trao đổi kinh nghiệm và kiến tập; khoảng 15 kỹ sư và kỹ thuật viên được tập huấn để duy trì bảo dưỡng và vận hành tốt hơn các trang thiết bị máy móc dùng trong ngành mắt; khoảng 140 bệnh nhân được khám sàng lọc, chẩn đoán, hướng dẫn phác đồ điều trị và khoảng 60 bệnh nhân được phẫu thuật và điều trị phục hồi chức năng thị giác.


Các bài khác