menu_open
Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu "Xây dựng cơ sở dữ liệu nghệ thuật Tuồng Huế"
06/10/2022 5:51:32 CH
Xem cỡ chữ:
Chiều 6/10, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Khoa học công nghệ cấp tỉnh "Xây dựng cơ sở dữ liệu nghệ thuật Tuồng Huế" do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì thực hiện.

Đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu nghệ thuật Tuồng Huế" sẽ là cơ sở dữ liệu để lưu trữ Tuồng Huế cho thế hệ mai sau, và sẽ là cẩm nang cho những người yêu Huế, yêu Tuồng Huế. Đây cũng chính là nguồn cung cấp các loại thông tin về nghệ thuật Tuồng Huế phục vụ cho công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Huế. Được biết, công trình nghiên cứu sẽ là tiền đề cho kế hoạch đề xuất UNESCO nghệ thuật Tuồng Huế là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế