menu_open
Hoàng thành Huế sống động qua ảnh màu 1931
10/12/2013 10:44:36 SA
Xem cỡ chữ:
Các bức ảnh màu "Hoàng thành Huế năm 1931" của nhiếp ảnh gia W. Robert Moore chính là những tài liệu lịch sử quý giá của Việt Nam (Tạ Lê Hùng tổng hợp).Một cổng của cung điện hoàng gia ở Huế.Công chúa và 2 người hầu gái.Hai viên quan lại.Ông quan đứng trên bậc cửa.

 


Vẻ đẹp người con gái năm 1931.

 


Những học sinh trường Quốc học đứng làm mẫu chụp ảnh.Các nhà sư ở Hoàng thành Huế.Thầy đồ đứng cạnh cổng trường học trong Hoàng thành.Nơi tưởng niệm những người lính trong Hoàng thành Huế.
 


Một người dân tộc và những công cụ của anh ta.Hai người dân tộc khác.