menu_open
Thời gian
-
Địa điểm Số 23-25 Lê Lợi
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Email :

Hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2022, hoạt động Trưng bày "Áo dài truyền thống Huế" được tổ chức với chủ đề “Áo dài Huế - Xưa và nay” gồm hai phần: Giới thiệu quá trình phát triển của chiếc áo dài Việt Nam và Áo dài Huế xưa và nay. Trong đó, tập trung nhấn mạnh áo dài dân gian từ đầu thế kỷ XX đến nay.

- Thời gian: 08h00 từ ngày 17/6 – 17/7/2022

- Địa điểm: Số 23-25 Lê Lợi

Hoạt động sẽ trưng bày 13 bảng trích, gần 60 ảnh tư liệu và hơn 40 hiện vật nhằm giới thiệu tới công chúng nét đẹp, sự biến đổi về kiểu dáng, tính đa dạng về màu sắc, hoa văn của áo dài truyền thống Việt Nam nói chung và áo dài Huế nói riêng trong dòng chảy lịch sử văn hóa. Hoạt động không chỉ chuyển tải những giá trị truyền thống văn hóa và thẩm mỹ của áo dài mà còn giáo dục cả giá trị yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như lối sống văn hóa thanh lịch cho thế hệ trẻ.