Cửa hàng

Hộ kinh doanh Hồ Thị Linh Kha
Địa chỉ: xã Quảng Nhâm - huyện A Lưới - TT Huế
Điện thoại: 0347 439 595

Người đại diện: Bà Hồ Thị Linh Kha

Chuyên các mặt hàng: Nông sản và Ẩm thực A Lưới

Facebook: Hồ Thị Linh Kha

Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]

Cửa hàng xem nhiều nhất