Tin tức

Thừa Thiên Huế: Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch
Cập nhật:24/05/2021 9:22:58 SA
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1318/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn và xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện. Ảnh minh họa
Đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện. Ảnh minh họa

Cụ thể, từ ngày 27/4 - 10/5/2021, Vụ Văn hóa dân tộc sẽ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện những nội dung gồm: Tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy và kỹ năng truyền dạy bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số; Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Tà Ôi tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của người Pa Cô gắn với phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với mục đích là nâng cao năng lực về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số; Trang bị phương pháp, kỹ năng tổ chức bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống cho các nghệ nhân, Người có uy tín, học viên là người dân tộc thiểu số. Đồng thời thực hiện bảo tồn kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống dân tộc Tà Ôi và bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của người Pa Cô tỉnh Thừa Thiên Huế; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch có hiệu quả.

Đồng thời yêu cầu việc tổ chức tập huấn và xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của địa phương; Động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống; Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp./.

T. Hợp
www.baodantoc.vn
 Bản in]