Tin tức

Xây dựng chiến lược phát triển A Lưới gắn với bản sắc văn hóa địa phương
Cập nhật:04/08/2021 2:50:58 CH
Tại buổi làm việc trực tuyến với huyện A Lưới về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian vừa qua, định hướng phát triển cho huyện trong thời gian tới vào chiều nay (03/8). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị huyện cần huy động, lồng ghép hợp lý các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ nâng cao thu nhập, xóa nhà tạm; đồng thời xây dựng chiến lược phát triển A Lưới gắn với bản sắc văn hóa địa phương.
Tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc

Kiểm soát tốt dịch bệnh, ổn định sản xuất

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ngoài ra phải tập trung khắc phục hậu quả lụt bão năm 2020; tuy vậy, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới vẫn được duy trì ổn định, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường; các chương trình kinh tế - xã hội, chương trình công tác của UBND huyện được triển khai theo đúng kế hoạch.

Đáng chú ý là thu ngân sách đến nay đạt 97,93%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 113%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%; các chỉ tiêu về bảo hiểm, huy động trẻ em đến trường, thu gom và xử lý chất thải rắn đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; năng suất lúa nước đạt 61,8 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.


Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tại buổi làm việc

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 374,7 tỷ đồng; trong đó, trồng trọt 131 tỷ đồng, chăn nuôi 164,9 tỷ đồng, thủy sản 15,5 tỷ đồng, lâm nghiệp 63,5 tỷ đồng. Diện tích ao hồ thu hoạch 117 ha/242,8 ha, năng suất 3,3 tấn/ha, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện 50 lồng; sản lượng đạt 402 tấn. Đặc biệt, mô hình nuôi cá tầm tại xã Hồng Kim bước đầu mang lại hiệu quả, lãi ròng mỗi năm khoảng 300 triệu đồng/2.000 con.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện A Lưới vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được giải quyết. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng toàn tỉnh; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp…

Tập trung cho công tác giảm nghèo

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương đều thống nhất huyện A Lưới cần tập trung phát triển nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của hoạt động du lịch, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân. Phát triển các chương trình trọng điểm gắn với bản sắc văn hóa.

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện và ý kiến tham gia của sở ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của huyện trong 6 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý là các chỉ tiêu vượt kế hoạch, xây dựng huyện ngày càng phát triển, có nhiều thay đổi về kinh tế - xã hội, điều này cho thấy sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giảm nghèo bền vững và đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

“A Lưới mặc dù xuất phát điểm rất khó khăn nhưng trong thời gian gần đây đã có những bước tiến khởi sắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; một bước chuyển mình đáng ghi nhận. Tiềm năng huyện A Lưới đang được chính quyền địa phương triển khai, thực hiện đúng hướng, qua đó đã có được những sản phẩm nổi bật, mang tính đặc trưng của địa phương” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại buổi làm việc.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm mô hình nuôi cá tầm tại xã Hồng Kim

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, quy mô nền kinh tế của huyện A Lưới còn nhỏ, vì vậy cần tập trung vào những lĩnh vực là thế mạnh của địa phương, trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp toàn diện, tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị, kết hợp thương mại – dịch vụ với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch lịch sử. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP; nghiên cứu đẩy mạnh các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, mục tiêu quan trọng bậc nhất của huyện A Lưới chính là công tác giảm nghèo. Chính vì vậy, huyện A Lưới cần phải quan tâm và đề ra kế hoạch cụ thể, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần huy động, lồng ghép hợp lý các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ nâng cao thu nhập, xóa nhà tạm….

Trong những tháng cuối năm 2021, huyện A Lưới cần tập trung chỉ đạo nhiệm vụ kép là vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa tổ chức phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện tình hình mới. Tranh thủ các nguồn vốn mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn huy động khác để đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của huyện, đồng thời chỉ đạo các sở ngành sớm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện cũng như tháo gỡ các khó khăn đang còn vướng mắc.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]