MGI Vietnam tuyển dụng Frontend Developer
12/11/2021 2:27:56 CH
MGI Vietnam tuyển dụng #FRONTEND_DEVELOPER và chấp nhận những ứng viên phỏng vấn trước để đi làm vào năm mới

👉 Quyền lợi:
🌱 Môi trường làm việc hiện đại, tự do, dân chủ
🌱 Dự án quốc tế nhiều thử thách
🌱 Lộ trình phát triển rõ ràng
🌱 Chế độ review lương liên tục hàng quý
🌱 Bảo hiểm full lương
🌱 Khám sức khỏe định kỳ
🌱 Nhiều chế độ phúc lợi cơ bản khác

👉 Yêu cầu:
🌱 Có trên 2 năm kinh nghiệm
🌱 Thông thạo HTML,CSS,JS,SCSS,SASS,…
🌱 Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
------
Email nhận CV: recruit@mgisolutions.com

Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]

Danh mục Tuyển sinh