NALS - văn phòng Huế cần tuyển: NodeJS, Python Django, .Net, VueJS, Technical Leader, IT Comtor
28/07/2022 4:43:25 CH
Nal Solutions văn phòng Huế hiện đang cần tuyển dụng nhiều vị trí:

1. NodeJS

2. Python Django

3. .Net

4. VueJS

5. Technical Leader

6. IT Comtor

7. PO/PM/SM

** Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Gmail: nguyenhh@nal.vn

- Skype: nguyenhh021

 

Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]

Danh mục Tuyển sinh