NALS - văn phòng Huế cần tuyển dụng nhiều vị trí
09/11/2021 2:46:25 CH
Ngại ngần gì mà không apply ngay vào NALS cả nhà ơi! NALS đang tuyển dụng không giới hạn từ Junior - Middle - Senior Level 😎

Các vị trí tuyển dụng cho văn phòng Huế - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

- 06 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭 𝐎𝐰𝐧𝐞𝐫 / 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 / 𝐒𝐜𝐫𝐮𝐦 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫

- 06 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫

- 06 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭 𝐎𝐰𝐧𝐞𝐫 (𝐀𝐏𝐎) / 𝐈𝐓 𝐂𝐨𝐦𝐭𝐨𝐫

- 05 𝐖𝐞𝐛 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

- 05 Frontend Developer (𝐕𝐮𝐞𝐉𝐒 / 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭𝐉𝐒)

- 05 Backend Developer (𝐏𝐇𝐏 / 𝐉𝐚𝐯𝐚 / .𝐍𝐞𝐭)

- 05 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫

- 01 𝐋𝐞𝐚𝐝 𝐀𝐈 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫

- 03 𝐃𝐞𝐯𝐎𝐩𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫

- 05 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐫

Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan thông qua:
💧Facebook Messenger
💧Skype: honghalt97@gmail.com
💧Email: halth@nal.vn
Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]

Danh mục Tuyển sinh