GOSU Huế cần tuyển GẤP 3D Modeling Artist - 3D Animator - Content Creator
Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU - văn phòng Huế mong muốn TÌM ĐỒNG ĐỘI 3D MODELING ARTIST - 3D ANIMATOR - CONTENT CREATOR cùng tham gia DỰ ÁN 9D NFT - GAME NFT KIẾM HIỆP / METAVERSE 3D ĐẦU TIÊN TẠI ĐÔNG NAM Á
GOSU Huế cần tuyển GẤP 3D Modeling Artist - 3D Animator - Content Creator
Các tin đã đưa
 

Danh mục Tuyển sinh