Snaptec tuyển dụng UI UX Designer for E-commerce
Công ty Snaptec - Huế cần tuyển Senior UX/UI Designer

We are currently looking for a talented design-focused Senior UX/UI Designer to support our program. As a UX/UI Designer, you will work with a team of developers, requirements managers, and product owners supporting programs with the design, creation, and maintenance of our rich client-side application and contribute to other key parts of our tooling and infrastructure, with a specific focus on improving the user experience. You will be successful in this role if you are detail-oriented and a highly motivated self-starter that is able to work closely in a collaborative role with other team members.

We are looking for a user-experience designer responsible for conceiving and conducting user research, interviews and surveys, and translating them into sitemaps, wireframes and prototypes. You will also design the overall functionality of the product and iterate upon it to ensure a great user experience. To do so, you will perform end-user facing research with our products, and integrate insights from this research into the design process. You will be required to stay abreast of new methods, technology, and trends that impact user experience research and design practices.

Primary Responsibilities:

-Translate concepts into wire frames and mock ups that lead to intuitive user experiences.
-Facilitate the customers ' and product owners ' product visions by researching, conceiving, wire framing, sketching, prototyping, and mocking up user experiences.
-Design and deliver wire frames, user stories, user journeys, and lockups.
-Identify design problems and devise elegant solutions.
-Make strategic design and user-experience decisions related to core, and new, functions and features.
-Take a user-centered design approach and rapidly test and iterate your designs.
-Collaborate with other team members, stakeholders and customers
-Take smart risks and champion new ideas.
-Collaborate with a cross-functional team of designers, product managers, and engineers on all phases of the product development life cycle
-Incorporate best practices for accessibility, usability, web performance, and design into our products and ultimately champion a more consistent and delightful user experience.
-Provide mentorship to other front end engineers and designers in all aspects of UX development.
-Perform research, evaluations, and validations of moderate complexity.
-Use appropriate research methodology, tools, and protocols to conduct user-centered research.
-Perform subjective and objective research both qualitatively and quantitatively, to gather deep end-user understanding.
-Perform usability/heuristic evaluations and validations across the product or solution life-cycle.
Basic Qualifications:
-Bachelor 's degree in a corresponding field related to Computer Science or Design and requires BS degree and 4 – 6 years -Experience designing with Web, Desktop, Mobile
-Experience with CSS frameworks such as Bootstrap, Foundation or similar
-Experience employing an iterative, user-centric design process in UX design/interactive prototyping.
-Experience taking input from multiple sources and synthesizing it into coherent design ideas.
-Experience defining interaction models, creating userflows, storyboards, wireframes and prototypes.
-Ability to provide portfolio of work will be requested
-------------------------------------------------------
Contact us:
- Email: hr@snaptec.co
- Hotline: 0905444442 - Mr Xuân Hiệp
- Add: The 5th floor, Techcombank Tower - 24 Ly Thuong Kiet - Hue

 Bản in]

Danh mục Tuyển sinh

Bài đọc nhiều nhất

  • Có một sự thật mà nhiều lập trình viên phải đối mặt đó là sự nghiệp lập trình của họ sẽ tiến đến một cấp cao nhất và sau đó là sẽ bắt đầu đi lùi, chán code (Ngoại trừ những người thật sự đam mê code). Hôm nay, Khám phá Huế sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin định hướng nghề nghiệp quan trọng mà bạn cần phải biết, từ đó bạn có thể biết trước tương lai mình cần gì cho bản thân.
  • Công nghệ thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information Technology hay là IT) là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền, và thu thập thông tin
  • Hướng nghiệp CNTT là một trong những vấn đề quan trọng giúp các bạn trẻ cho niềm đam mê với CNTT có thể đưa ra lựa chọn chính xác để theo nghề.
  • Trong bài viết này bạn sẽ biết được thế nào là một Frontend developer, các yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng đối với một Frontend, những nền tảng công nghệ mà bạn có thể học hỏi được từ việc trở thành một Frontend, cũng như tương lai nào cho bạn khi bạn trở thành một Frontend.
  • Từ năm 2000 đến nay, Thừa Thiên Huế xác định, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) là ngành kinh tế mũi nhọn và đã đạt được những thành quả đặc biệt.