Liên kết
Đang truy cập: 100 Lượt đã truy cập: 39296484

Event orther

Ongoing events
03/02/2023 - 10/05/2023 Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế
Ongoing events
01/01/2023 - 31/12/2023 Phía trước Ngọ Môn, Đại Nội, Huế
Ongoing events
01/01/2023 - 31/12/2023 Sân Thế Miếu, Đại Nội Huế
Event took place
01/02/2023 - 02/02/2023 Đình làng Thai Dương, phường Thuận An, thành phố Huế
Event took place
31/01/2023 - 31/01/2023 Đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), xã Phú Mậu, thành phố Huế
<< <
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
> >>
Thời gian
-
Địa điểm Thành phố Huế
More information
Organizers : Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Phone :
Email :

Giới thiệu về Thiền, Yoga, Onsen Spa, thực dưỡng, thảo dược…; quảng diễn về nghệ thuật thưởng trà của người dân xứ Huế; Chương trình kích cầu sản phẩm du lịch sức khỏe.