Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
30/11/2021 9:05:37 SA
Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 3043/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định này quy định cách thức, tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ chính quyền số tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền số các cấp bao gồm các hạng mục chính như sau: Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi số nhận thức: gồm 08 điểm trong 03 Chỉ số thành phần; Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế: gồm 05 điểm trong 02 Chỉ số thành phần; Chỉ số đánh giá về Hạ tầng và nền tảng số: gồm 10 điểm trong 05 Chỉ số thành phần; Chỉ số đánh giá về Nền tảng chính quyền số: gồm 52 điểm trong 05 Chỉ số thành phần; Chỉ số đánh giá về Dữ liệu số: gồm 05 điểm trong 03 Chỉ số thành phần; Chỉ số đánh giá về Hoạt động Chính quyền số: gồm 12 điểm trong 08 Chỉ số thành phần; Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng: gồm 06 điểm trong 02 Chỉ số thành phần; Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực Chính quyền số: gồm 02 điểm trong 02 Chỉ số thành phần.

Xếp hạng mức độ Chính quyền số các cấp được thực hiện theo 02 nhóm bao gồm: Xếp hạng mức độ Chính quyền số cấp tỉnh và Xếp hạng mức độ Chính quyền số cấp huyện. Cụ thể:

Các mức I, II, III và IV đối với Chính quyền số cấp tỉnh được xác định như sau: 

TT

Kết quả

Mức I

(Tỷ lệ * Điểm tối đa của điểm thành phần)

Mức II

(Tỷ lệ * Điểm tối đa của điểm thành phần)

Mức III

(Tỷ lệ * Điểm tối đa của điểm thành phần)

Mức IV

(Tỷ lệ * Điểm tối đa của điểm thành phần)

 

Điểm số tối thiểu

90

80

75

70

1

Chuyển đổi nhận thức số

90% x 8

80% x 8

75% x 8

70% x8

2

Kiến tạo thể chế

90% x 5

80% x 5

75% x 5

70% x 5

3

Hạ tầng và nền tảng số

90% x10

80% x10

75% x10

70% x10

4

Nền tảng Chính quyền số

90% x 52

80% x 52

75% x 52

70% x 52

5

Dữ liệu số

90% x 5

80% x 5

75% x 5

70% x 5

6

Hoạt động Chính quyền số

90% x 12

80% x 12

75% x 12

70% x 12

7

An toàn an ninh mạng

90% x 6

80% x 6

75% x 6

70% x 6

8

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT

90% x 2

80% x 2

75% x 2

70% x 2

Các mức I, II, III và IV đối với Chính quyền số cấp huyện được xác định như sau: 

TT

Kết quả

Mức I

(Tỷ lệ * Điểm tối đa của điểm thành phần)

Mức II

(Tỷ lệ * Điểm tối đa của điểm thành phần)

Mức III

(Tỷ lệ * Điểm tối đa của điểm thành phần)

Mức IV

(Tỷ lệ * Điểm tối đa của điểm thành phần)

 

Điểm số tối thiểu

90

80

75

70

1

Chuyển đổi nhận thức số

90% x 8

80% x 8

75% x 8

70% x8

2

Kiến tạo thể chế

90% x 5

80% x 5

75% x 5

70% x 5

3

Hạ tầng và nền tảng số

90% x 10

80% x10

75% x10

70% x10

4

Nền tảng Chính quyền số

90% x 52

80% x 52

75% x 52

70% x 52

5

Dữ liệu số

90% x 5

80% x 5

75% x 5

70% x 5

6

Hoạt động Chính quyền số

90% x 12

80% x 12

75% x 12

70% x 12

7

An toàn an ninh mạng

90% x 6

80% x 6

75% x 6

70% x 6

8

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT

90% x 2

80% x 2

75% x 2

70% x 2

Việc xếp hạng mức độ Chính quyền số các cấp được thực hiện căn cứ vào điểm số đánh giá của từng đơn vị và xếp hạng theo 04 mức độ: Mức I, Mức II, Mức III và Mức IV. Các địa phương đạt điểm dưới Mức IV thì không xếp hạng. Cụ thể: Mức 1: là đơn vị có tổng số điểm lớn hơn hoặc bằng 90 điểm. Mức 2: là đơn vị có tổng số điểm nhỏ hơn 90 điểm nhưng lớn hơn hoặc bằng 80 điểm. Mức 3: là đơn vị có tổng số điểm nhỏ hơn 80 điểm nhưng lớn hơn hoặc bằng 75 điểm. Mức 4: là đơn vị có tổng số điểm nhỏ hơn 75 điểm nhưng lớn hơn hoặc bằng 70 điểm. Những đơn vị có tổng số điểm dưới 70 điểm (mức điểm tối thiểu của mức IV) không xếp hạng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Bài đọc nhiều nhất

  • Sáng ngày 27/4, tại Hội trường khách sạn Indochine Palace (105A Hùng Vương, Tp. Huế) đã diễn ra Lễ Khai mạc Tuần lễ chuyển đổi số Huế - 2021 nhằm góp phần thúc đẩy, xúc tiến, hợp tác, đầu tư các ngành, các lĩnh vực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và nền kinh tế khu vực miền Trung nói chung.
  • Sáng ngày 27/4, tại khuôn viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Thừa Thiên Huế (66 Hùng Vương, Tp. Huế), trong khuôn khổ tuần lễ Chuyển đổi số Huế - 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khai mạc khu trải nghiệm, trưng bày giải pháp chuyển đổi số và Khai trương dịch vụ mạng 5G của Viettel tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua sự kiện này, Thừa Thiên Huế là tỉnh đầu tiên trong khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có sóng 5G phục vụ thương mại và sản xuất ...
  • Với nguyên tắc “cầm tay chỉ việc”, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chọn ra 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa để tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp. Sau 100 ngày triển khai, các đơn vị, tổ chức liên quan tiến hành báo cáo kết quả để có những điều chỉnh phù hợp, từng bước nhân rộng quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
  • Trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu chiếm giữ ở vị trí số 1 được xem là động lực chính tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Lượng dữ liệu sinh ra ngày càng lớn, đa dạng về chủng loại và có tốc độ tăng trưởng như vũ bão. Việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở là một hướng đi tất yếu và hiệu quả để có thể chuyển hóa dữ liệu lớn thành tri thức của xã hội và mang lại giá trị cho nền kinh tế.
  • Phòng họp trực truyến hiện đang là giải pháp tối ưu hỗ trợ nhiều tổ chức, doanh nghiệp giải quyết công việc trong thời kỳ đại dịch Covid đang bùng phát trên toàn cầu. Ngoài ra, hội họp trực tuyến cũng là xu thế tất yếu trong thời đại mới - thời đại công nghiệp 4.0. Nếu Quý tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê sử dụng phòng họp trực tuyến thì HueCIT sẽ là địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu công việc của Quý đơn vị tại Huế.
  • Với mục tiêu phổ quát đến đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các kỹ năng về an toàn thông tin trên môi trường mạng, trước hết là nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội BVQTE), sáng ngày 12/8, Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế (HueDITA) phối hợp với Tổ chức CyberKid Vietnam triển khai buổi tập huấn trực tuyến cho lực lượng nòng cốt của Hội BVQTE về nội dung bảo ...
Về đầu trang