Ngày
Từ Đến
08:00
Địa điểm : Tòa nhà VNPT Thừa Thiên Huế - Số 51A Hai Bà Trưng, Tp. Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Ban lãnh đạo lâm thời Hội CNTT & ĐTVT tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại : 0234 3823 077
Website http://khamphahue.com.vn/DaiHoi-CNTT-DTVT/index.html
Email :

Với mục tiêu phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và Điện tử viễn thông (ĐTVT) của tỉnh Thừa Thiên Huế, phấn đấu xây dựng CNTT & ĐTVT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo định hướng của Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Hội Công nghiệp phần mềm tỉnh và Hội Tin học tỉnh, trở thành Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội).

Nhằm triển khai các hoạt động của Hội trong thời gian tới, Ban lãnh đạo lâm thời Hội tiến hành tổ chức Đại hội Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - nhiệm kỳ 2021 - 2025. 

Thời gian tổ chức: 08h ngày 06/3/2021 tại Tòa nhà VNPT Thừa Thiên Huế (51A Hai Bà Trưng, thành phố Huế).

Đây là một trong những sự kiện hết sức quan trọng để tỉnh Thừa Thiên Huế hình thành một Hội có thực lực, là chỗ dựa tin cậy của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực CNTT - ĐTVT, là thành tố quan trọng trong tam giác hợp tác phát triển: chính quyền - cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp - hiệp hội, góp phần xây dựng "chính quyền điện tử", đô thị thông minh; là địa chỉ cần thiết của các đối tác trong nước; có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng CNTT, ĐTVT của Tỉnh nhà.

Tại Đại hội, một số cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực CNTT, ĐTVT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được Hội Tin học Việt Nam trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp CNTT - Truyền thông Việt Nam".

 

Về đầu trang