Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
17/06/2021 5:36:27 CH
Nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/5/2021 về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 (Cuộc thi).

Thông qua Cuộc thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tập trung cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; Đồng thời, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

1. Đối tượng tham dự thi: Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Nội dung và thời gian thực hiện:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

1

Công tác chuẩn bị

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi

 

Tháng 4-5/2021

1.2

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi

1.3

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi

1.4

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi

2

Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động

 

2.1

Triển khai, phát động Cuộc thi

Tháng 5/2021

2.2

Thông báo, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về Cuộc thi trên các kênh thông tin

Tháng 5-8/2021

2.3

Hướng dẫn viết hồ sơ dự thi

Tháng 5-8/2021

2.4

Vận động các đơn vị tài trợ cho Cuộc thi

Tháng 5-9/2021

3

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Cuộc thi

 

3.1

Tập huấn, tọa đàm về kiến thức, kỹ năng KNĐMST cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân liên quan

Tháng 5-9/2021

3.2

Tập huấn về kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch; tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng chung kết

Tháng 7-9/2021

3.3

Xây dựng Phóng sự tổng hợp về Cuộc thi

Tháng 9/2021

4

Công tác chấm thi

 

4.1

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi, chuẩn bị công tác chấm thi, công tác xét hỗ trợ

Tháng 9/2021

4.2

Xây dựng và ban hành quy chế chấm thi, thang điểm chấm các hồ sơ dự thi

Tháng 8-9/2021

4.3

Thành lập Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo và chung kết)

Tháng 9/2021

4.4

Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo

Tháng 9/2021

4.5

Tổ chức chấm thi vòng chung kết

Tháng 9/2021

4.6

Họp Hội đồng giám khảo về kết quả chấm thi

Tháng 9/2021

4.7

Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả Cuộc thi

Tháng 9/2021

5

Tổ chức hội nghị tổng kết, trưng bày và công bố kết quả Cuộc thi

Tháng 10/2021

3. Thể lệ Cuộc thi 

Theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh ban hành thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 thì tiêu chí chấm điểm ý tưởng, dự án khởi nghiệp gồm: Tính đổi mới sáng tạo của ý tưởng, dự án; Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, dự án; Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án; Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế-xã hội của ý tưởng, dự án mang lại; Nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án; Khả năng thuyết trình (đối với vòng chung kết); Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, dự án. 

Cuộc thi trải qua 3 vòng:

Vòng sơ khảo: Ban Thư ký rà soát hồ sơ đảm bảo điều kiện dự thi về nội dung và hình thức; sau đó Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

Vòng bán kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng bán kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng chung kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

4. Cơ cấu giải thưởng 

Cuộc thi gồm có Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể gồm: 01 Giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng); 02 Giải nhì: trị giá mỗi giải 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng); 03 Giải ba: trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng); 03 Giải khuyến khích: trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

Giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể gồm: 01 giải A: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn); 02 giải B, mỗi giải 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).

Các hồ sơ đạt giải Cuộc thi được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu M-1a hoặc M-1b); Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu M-2); Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu kèm theo (nếu có).

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về Cuộc thi được đăng tải tại website: https://skhcn.thuathienhue.gov.vn 

Hoặc truy cập tại website: codokhoinghiep.thuathienhue.gov.vn

6. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 31/8/2021

7. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Cuộc thi

Địa chỉ: Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Điện thoại: 0234.3833859 - Fax: 0234.3845093;

8. Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng: tháng 10/2021.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 ()
Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]
Về đầu trang