Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thừa Thiên Huế năm 2022
14/03/2022 6:47:02 CH
Ngày 02 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại địa bàn tỉnh năm 2022.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Kế hoạch đã đề ra những nội dung thực hiện cụ thể như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, đưa tin về sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế. Chỉ đạo các đơn vị Xuất bản - in - phát hành có hình thức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ ngày 15/4/2022 đến ngày 25/4/2022; đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng khác như quảng bá, giới thiệu sách hay đến với bạn đọc, giao lưu giữa tác giả với độc giả, tổ chức tuần lễ sách giảm giá. Đầu tư, xây dựng tủ sách và phát động quyên góp sách tặng cho các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao: Triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 gắn với  thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách.

Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các trường học huy động học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tổ chức các hội thi, câu lạc bộ về sách; tổ chức các chương trình thu gom, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần tại địa phương, đơn vị; khuyến khích thành lập Tủ sách gia đình, Tủ sách dòng họ, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; xây dựng các tin, bài, phóng sự về các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong công tác xuất bản, phát hành cũng như sưu tầm, lưu giữa sách, đưa sách đến với cộng đồng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về giá trị của sách trong sự phát triển văn hóa - xã  hội.

Các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh: chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tích cực tuyên truyền, vận động lực lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường tham gia các các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành ấn phẩm trên địa bàn tỉnh: chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 do Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tặng sách, đưa sách về vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho độc giả tiếp cận với các ấn phẩm chất lượng, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 được tổ chức thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 4/2022; các hoạt động hưởng ứng trọng tâm được tổ chức từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022.

Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]
Về đầu trang