menu_open
Xây dựng Phú Lộc thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Tỉnh
Xem cỡ chữ:
Giai đoạn 2020 - 2025, mục tiêu phát triển kinh tế của huyện Phú Lộc là lấy Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và công nghiệp là ngành tạo bước đột phá kết hợp phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao thân thiện môi trường; phấn đấu xây dựng Phú Lộc thành vùng kinh tế trọng điểm, phát triển nhanh và bền vững phía Nam của Tỉnh.

Đạt nhiều thành tựu quan trọng

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (2015 - 2020), kinh tế của huyện Phú Lộc có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 13,1%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 62,5 triệu đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2015 (cao hơn mức bình quân chung của tỉnh); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực phát triển (dịch vụ chiếm 60,3%, công nghiệp - xây dựng 33,3%; nông nghiệp 6,4%). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khả quan, nhờ đó bộ mặt nông thôn, đô thị khang trang, khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn.

Vùng kinh tế trọng điểm Chân Mây - Lăng Cô, hiện đã thu hút được 44 dự án với tổng số vốn đăng ký 76.146 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án du lịch. Nhờ đó, du lịch phát triển nhanh với nhiều loại hình như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng...nhất là các khu du lịch đẳng cấp quốc gia và quốc tế: Laguna, Vedana Lagoon, Minh Viễn - Lăng Cô. Tổng lượt khách đến Phú Lộc trong 5 năm (2016 - 2020) ước đạt hơn 5,15 triệu lượt, tăng bình quân 17,5%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 8,1%/năm. Công nghiệp - xây dựng phát triển khá, giá trị sản xuất trong giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 10,1%/năm; nhiều dự án được cấp phép đầu tư và đi vào hoạt động có hiệu quả, tập trung chủ yếu ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và Khu công nghiệp La Sơn.

Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tái cơ cấu sản xuất theo chuỗi giá trị; tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi. Phát huy lợi thế vùng biển, đầm phá để nuôi trồng, đánh bắt, khai thác thủy sản. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện có hiệu quả; có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 57,1%. Kinh tế tập thể có nhiều đổi mới và nâng cao năng lực, phát triển mới 04 Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững.

Đầm Lập An vùng nuôi trồng thủy sản và phát triển dịch vụ du lịch

Là vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 được huyện Phú Lộc đề ra là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tốt mọi nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Lấy Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và công nghiệp là ngành tạo bước đột phá kết hợp phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao thân thiện môi trường; tăng cường liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng Phú Lộc thành vùng kinh tế trọng điểm, phát triển nhanh và bền vững phía Nam của Tỉnh.

Để đạt mục tiêu nêu trên, các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được huyện Phú Lộc thực hiện trong giai đoạn tới đó là: Phát triển kinh tế theo hướng khai tốt tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và ngành công nghiệp tạo bước đột phá cho nền kinh tế. Phối hợp xây dựng Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương thành trung tâm du lịch tổng hợp chất lượng cao, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế gắn khai thác hiệu quả tiềm năng Vườn Quốc gia Bạch Mã để hình thành các tua, tuyến du lịch giải trí trên biển, sinh thái kết hợp với ẩm thực trên đầm Cầu Hai gắn với du lịch Cố đô Huế. Phấn đấu tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm khoảng 63% (thu hút khoảng 50% tổng lao động xã hội).

Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực lớn và tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh tế; nhất là dịch vụ vận tải và logistics. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, thân thiện với môi trường, tạo bước phát triển đột phá cho nền kinh tế; trong đó, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng như: chế biến thủy, hải sản, nông sản, thực phẩm, chế biến gỗ, khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng...

Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới; trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sạch (VietGAP) và nông nghiệp hữu cơ, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch. Hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản trên vùng đầm phá với các loài có giá trị kinh tế cao; phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá, phục vụ tốt nghề khai thác thuỷ hải sản và các nghề chế biến thủy sản truyền thống. Phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản địa phương gắn với sản phẩm du lịch như: hải sản đầm Cầu Hai, dầu tràm Lộc Thủy, các sản phẩm từ trái vả, dâu tiên, thanh trà, chè Truồi, bánh lọc, bánh ướt xứ Truồi...

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, nhất là các doanh nghiệp FDI đầu tư vào khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển mạng lưới đô thị, các điểm dân cư tập trung như đô thị hóa La Sơn, xây dựng Vinh Hiền thành đô thị loại V, mở rộng thị trấn Phú Lộc về hướng xã Lộc Trì để hình thành thị trấn Cầu Hai, từng bước xây dựng Chân Mây - Lăng Cô thành đô thị loại III.

Chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện Phú Lộc chủ yếu đến năm 2025:

-  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân/năm 11,2%;

- Thu nhập bình quân đầu người 92 triệu đồng;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 từ 36.000 - 38.000 tỷ đồng;

- Tổng lượt khách du lịch tăng từ 6 - 7%/năm;

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2 - 2,2%;

- 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, 6 xã đạt NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu)...

Thực hiện 5 Chương trình trọng điểm:

- Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch;

- Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm;

- Chương trình cải cách hành chính;

- Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;

- Chương trình phát triển đô thị.

Các bài khác
    << < 1 2 > >>