menu_open
Cửa hàng giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm huyện Phú Lộc
Xem cỡ chữ:
Địa chỉ : 82 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

“Cửa hàng giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm huyện Phú Lộc” khai trương ngày 9/4/2019 do Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội LHPN huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lộc tổ chức nhằm thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc sản an toàn; đồng thời xây dựng điểm cung cấp các sản phần an toàn cho các đơn vị tiêu thụ và người dân trên địa bàn huyện Phú Lộc. 

Cửa hàng giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm huyện Phú Lộc với mục đích tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện tốt và tuân thủ quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; kêu gọi lựa chọn, sử dụng nông sản sạch, đảm bảo sức khỏe; Từng bước xây dựng “chuỗi nông sản sạch” phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh công tác liên kết tiêu thụ nông sản; Xây dựng địa điểm tin cậy giúp người dân an tâm sử dụng thực phẩm nông sản; Giới thiệu để liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương tạo chuỗi giá trị sản phẩm.

 

Các bài khác
    << < 1 2 > >>