menu_open
BST "Bảo Toàn Ngũ Thân" - Áo dài ngũ thân Năm Tuyền (CLB Đình Làng Việt)
Xem cỡ chữ:
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, vừa qua, hoạt động văn hóa với chủ đề Muôn nẻo đường tơ tại khu phố cổ Hà Nội đã được tổ chức nhằm chung tay bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản, phục vụ cộng đồng, đặc biệt là áo dài ngũ thân. Dưới đây là Bộ sưu tập "Bảo Toàn Ngũ Thân" - Áo dài ngũ thân Năm Tuyền (CLB Đình Làng Việt).

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, vừa qua, hoạt động văn hóa với chủ đề Muôn nẻo đường tơ tại khu phố cổ Hà Nội đã được tổ chức nhằm chung tay bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản, phục vụ cộng đồng, đặc biệt là áo dài ngũ thân. Dưới đây là Bộ sưu tập "Bảo Toàn Ngũ Thân" - Áo dài ngũ thân Năm Tuyền (CLB Đình Làng Việt).

Video Youtube:
Khám phá Huế tổng hợp