Giới thiệu

Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, có mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, ngày 3/1/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 136-KH/TU về quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW; Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động 69-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, trong đó, phân công, giao trách nhiện cụ thể cho các cấp ủy, đồng chí cấp ủy viên tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai cụ thể hóa đồng bộ các quy định của Trung ương, tỉnh đã sớm hoàn thành việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chương trình hành động 12-CTr/TU, ngày 13/5/2022 thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1745/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương thông qua các văn bản, Nghị quyết, tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW đã được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống. Và với những kết quả quan trọng mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, Thừa Thiên Huế đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tầm nhìn - Định hướng

Thế và lực

Tin tức - Sự kiện

Thừa Thiên Huế nâng tầm thương hiệu du lịch di sản
05/05/2024
Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực xây dựng và quảng bá hình ảnh di sản, văn hóa, ẩm thực, con người. Nhờ vậy, lượng khách trong nước và quốc tế đến với địa phương này khá ấn tượng.
Thừa Thiên Huế quảng bá địa phương và mời gọi đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada
30/04/2024
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hoa Kỳ về tiềm năng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
26/04/2024
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 24.4.2024 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thủ tướng: Xây dựng Thừa Thiên - Huế bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và bền vững
06/04/2024
Sáng 6/4, dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phát huy tiềm năng, thế mạnh riêng có, phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành đô thị có bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và bền vững.
Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương
22/03/2024
Tỉnh Thừa Thiên Huế xác định nhiệm vụ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện. Do vậy, tỉnh đang quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo tiêu chí đặc thù, trong đó trọng tâm là các tiêu chí về văn hóa đặc sắc và đô thị di sản.
Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến hết ngày 02/3/2024
22/02/2024
Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức đến hết ngày 02/3/2024.
Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 và Tổ chức Mittinh phát động Giảm rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh; hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2024
25/01/2024
Ngày 23/01/2024,Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND tổ chức Lễ Phát động“Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024 và Tổ chức Mittinh phát động Giảm rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh; hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2024.
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
31/12/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đột phá để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
31/12/2023
Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, cùng với Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị Về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là những cơ sở pháp lý quan trọng mang tính định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, đặt trong mối tương quan của Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
Thừa Thiên Huế - “bến đỗ” của nhà đầu tư ASEAN
01/12/2023
Thừa Thiên Huế đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới, trong đó có các nhà đầu tư ASEAN ở nhiều lĩnh vực với những sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong nước và trên trường quốc tế.

Thư viện Media