menu_open
  • Liên hệ
    Sản phẩm mây tre
    Trúc Chỉ không đơn thuần chỉ là giấy, qua bàn tay khéo léo của những họa sĩ, khi tờ giấy ướt còn nằm trên khung sẽ được dùng nước thay bút để tạo hình nên một bức tranh hoàn chỉnh, có độ đậm nhạt, chìm nổi, đa chiều rất độc đáo. Những tác phẩm này hoàn toàn là những tác phẩm độc lập với thuật ngữ: Đồ họa Trúc chỉ.
  • Liên hệ
    Sản phẩm mây tre