menu_open
Sẽ thí điểm đưa Tủ sách Huế về thư viện huyện, trường học
Xem cỡ chữ:
Trong năm 2023 sẽ xuất bản từ 5-8 ấn phẩm cho Tủ sách Huế, đề xuất 7-10 ấn phẩm đưa vào kế hoạch xuất bản cho Tủ sách Huế năm 2024. Thông tin này được UBND tỉnh cho biết ngày 23/3 liên quan đến kế hoạch “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2023.

 UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trong một dịp trao tặng các ấn phẩm thuộc tủ Sách Huế cho các trường học

Theo đó, ngoài việc xuất bản sẽ có thí điểm hình thành Tủ sách Huế tại 8 thư viện công cộng cấp huyện và 11 thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng và hàng chục thư viện các trường ĐH, CĐ, THPT, THCS trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh, cập nhật và khai thác trang thông tin điện tử Tủ sách Huế, tích hợp vào ứng dụng Hue-S.

Ngoài ra, hoàn thành mẫu logo và bộ nhận diện thương hiệu Tủ sách Huế, đăng ký bản quyền nhãn hiệu và nhận diện logo “Tủ sách Huế”, thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ phát triển Tủ sách Huế, triển khai xây dựng đường sách, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá về Tủ sách Huế, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng…