menu_open
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam (VIETNAM INDUSTRIE 4.0 AWARDS 2024)
27/05/2024 7:55:41 SA
Xem cỡ chữ:
Ban Tổ chức nhận hồ sơ tham gia Chương trình của các đơn vị, doanh nghiệp tại địa chỉ i4.0.org.vn (tiếp nhận bằng cả hai hình thức trực tuyến và bản giấy) trước ngày 28/6/2024.

VIETNAM INDUSTRIE 4.0 AWARDS 2024 là chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số cho các địa phương, các doanh nghiệp nhằm hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chỉ đạo, giao cho Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) thực hiện, với sự bảo trợ của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm nay, Ban Tổ chức Chương trình VIETNAM INDUSTRIE 4.0 AWARDS 2024 quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn là các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, một số Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Hội và Hiệp hội nghề nghiệp để xem xét lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp để biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam sẽ là nền móng giúp hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam thành một quốc gia số.

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH I4.0 AWARDS

Sự kiện VIETNAM INDUSTRIE 4.0 AWARDS 2024 đã được tổ chức thành công liên tiếp vào năm 2022 và năm 2023 với quy mô lớn và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam.