menu_open
Tenomad tuyển Thực tập sinh nhiều vị trí
18/05/2021 8:35:11 SA
Xem cỡ chữ:
Hãy tham gia chương trình “TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG 2021” của 𝐓𝐄𝐍𝐎𝐌𝐀𝐃 📣
Vị trí tuyển dụng:

🔸 𝗕𝗮𝗰𝗸𝗲𝗻𝗱 (𝘕𝘰𝘥𝘦𝘑𝘚, 𝘗𝘏𝘗, 𝘑𝘢𝘷𝘢)

🔸 𝗪𝗲𝗯 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱 (𝘙𝘦𝘢𝘤𝘵𝘑𝘚, 𝘝𝘶𝘦𝘑𝘚, 𝘈𝘯𝘨𝘶𝘭𝘢𝘳)

🔸 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 (𝘈𝘯𝘥𝘳𝘰𝘪𝘥, 𝘪𝘖𝘚) 

🔸 𝗛𝘆𝗯𝗿𝗶𝗱 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 (𝘙𝘦𝘢𝘤𝘵 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘍𝘭𝘶𝘵𝘵𝘦𝘳) 

🔸 𝗗𝗲𝘃𝗼𝗽𝘀

🔸 𝗕𝗔 (𝘉𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘈𝘯𝘢𝘭𝘺𝘴𝘵)

🔸 𝗤𝗔/𝗧𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿

T𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐝𝐮̛̣𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲.

Quyền lợi đặc biệt:

🔹 Có cơ hội được tham gia vào dự án thực tế, triển khai cùng với nhóm dự án dưới sự hỗ trợ của các mentor Senior nhiều nằm kinh nghiêm, đồng thời nhận được các khoảng hỗ trợ từ dự án thực tế.

🔹 Được định hướng, đào tạo về chuyên môn phù hợp với bản thân

🔹 Làm việc tại môi trường thân thiện, tự do thoải mái cùng với những người trẻ nhiệt huyết

🔹 Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Tenomad nếu đạt kết quả thực tập tốt

Cách thức tham gia:     

📄 Apply CV trực tiếp qua đường link chi tiết công việc: https://bit.ly/3w2G6bf  

📮 𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐂𝐕 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐮̛: hr@tenomad.com      

Sau khi nhận CV, các bạn sẽ được test trước IQ và English.

Phone: +84 234 6274 630

Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, Tòa nhà Phúc Thịnh, 4/43 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Khám phá Huế tổng hợp
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>