menu_open
Tìm kiếm học việc (Geneat Huế)
03/11/2023 2:23:19 CH
Xem cỡ chữ:
Lương thỏa thuận

Geneat Huế đang tìm kiếm các anh/chị/em về cùng học tập ở các vị trí:

- 5 Intern Tester

- 5 Intern FE Angular

- 5 Intern Mobile Flutter

***Về với vị trí này, bạn sẽ chịu trách nhiệm:

- Làm việc chặt chẽ với team Product để hiểu đúng về các yêu cầu.

- Phối hợp chặt chẽ với Develop team và Project Manager để sắp xếp timeline làm việc với tiến trình phát hành sản phẩm

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra để đảm bảo chất lượng phát hành và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

***Để làm được vị trí này, bạn cần:

- Có thể làm việc part time ít nhất tuần 5 buổi (T2 - T6)

- Ưu tiên các bạn có thể đi full time

Vui lòng truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết: www.geneat.vn

Khám phá Huế tổng hợp
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>