menu_open
Thời gian
-
Địa điểm Khách sạn Sài Gòn Morin Huế (30 Lê Lợi,Tp. Huế)
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website:
Email :

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ DỮ LIỆU MỞ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

(Open Data & AI for Economic Growth Confernce)

Thời gian: 07h30 ngày 08/6/2023 (Thứ năm)

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Morin Huế (30 Lê Lợi,Tp. Huế)

Giới thiệu: Hội nghị nhằm trao đổi, nhận định về vai trò của dữ liệu mở và xu thế phát triển AI trên thế giới, từ đó xác định các thách thức, đề ra các hành động cụ thể để phát triển dữ liệu mở, đẩy nhanh phát triển và ứng dụng AI tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Mục tiêu:

- Chia sẻ về tác động của dữ liệu mở tới tăng trưởng kinh tế; xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong triển khai, đánh giá, đo lường dữ liệu mở;

- Thảo luận về chính sách, cơ hội và thách thức dữ liệu mở ở các địa phương tại Việt Nam;

- Trao đổi về các hiểu biết trong việc tối đa hóa giá trị của dữ liệu mở nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư phục vụ phát triển AI tại Việt Nam.

chevron_right XEM CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH