menu_open
Thời gian
-
Địa điểm Nghênh Lương đình, thành phố Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại : 0234 3822 180
Email : phatgiaohue@gmail.com