menu_open
Thời gian
-
Địa điểm Khu du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn, Thị xã Hương Thủy
Thông tin thêm
Ban tổ chức : UBND Thị xã Hương Thủy
Số điện thoại :
Website:
Email :

CHƯƠNG TRÌNH CHỢ QUÊ NGÀY HỘI 2024

Thời gian: Từ ngày 27 - 30/6/2024
Địa điểm: Cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy

Tiếp tục phát huy thương hiệu "Chợ quê ngày hội" qua các kỳ Festival, Festival nghề truyền thống Huế, UBND Thị xã Hương Thủy tiếp tục triển khai chương trình "Chợ quê ngày hội 2024". Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/6/2024 tại Khu du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn và kéo dài từ ngày 27 - 30/6/2024.

Địa điểm tổ chức sự kiện:

Khám phá Huế tổng hợp