menu_open
Thời gian
-
Địa điểm Sân Thế Miếu, Đại Nội Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Số điện thoại :
Website:
Email :

Trình diễn các bài bản của dàn Đại nhạc, Nhã nhạc

Thời gian: 15h30 - 15h45 (Buổi chiều hàng ngày)

🔖 Địa điểm: Sân Thế Miếu