menu_open
Thời gian
-
Địa điểm Thành phố Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Số điện thoại :
Email :

Giới thiệu về Thiền, Yoga, Onsen Spa, thực dưỡng, thảo dược…; quảng diễn về nghệ thuật thưởng trà của người dân xứ Huế; Chương trình kích cầu sản phẩm du lịch sức khỏe.