menu_open
Thời gian
-
Địa điểm Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội, Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Số điện thoại : 0234 3 523 237
Email : huedisan@gmail.com

BIỂU DIỄN ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG & DÂN CA HÀN QUỐC

Thời gian: Lúc 20h00 ngày 24/11/2022

Địa điểm: tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội, Huế

Chương trình phát hành Giấy mời.

Chương trình bao gồm các bản nhạc, các bài dân ca, các vũ khúc đều thuộc danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hàn Quốc. Đây là chương trình biểu diễn trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Hiệp hội âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.