menu_open
ESTUDIO
24/12/2020 1:45:34 CH
Xem cỡ chữ:
Công ty cổ phần trò chơi trực tuyến ESTUDIO là doanh nghiệp chuyên lập trình, thiết kế và kinh doanh các trò chơi trực tuyến.

-  Mã số thuế: 3301629460
 - Địa chỉ: 06 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế. 
 - Tên giao dịch: ESTUDIO GAMES
 - Tên viết tắt: ESTUDIO GAMES
 - Đại diện pháp luật: HỒ ĐĂNG NHÂN
 - Ngày cấp giấy phép: 11/06/2018
 - Giấp phép kinh doanh: 3301629460

Lĩnh vực kinh doanh:

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Lập trình máy vi tính
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
- Cổng thông tin
- Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng

 
-  Mã số thuế: 3301629460
 - Địa chỉ: 06 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế. 

 - Tên giao dịch: ESTUDIO GAMES

 - Tên viết tắt: ESTUDIO GAMES

 - Đại diện pháp luật: HỒ ĐĂNG NHÂN

 - Ngày cấp giấy phép: 11/06/2018

 - Giấp phép kinh doanh: 3301629460

Lĩnh vực kinh doanh:

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

- Lập trình máy vi tính

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

- Cổng thông tin

- Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Khám phá Huế tổng hợp
Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>