menu_open
LogiGear chi nhánh Huế cần tuyển số lượng lớn Software Automation Testing Trainee, Delivery Manager, Project Lead
04/05/2021 2:59:37 CH
Xem cỡ chữ:
Công ty LogiGear chi nhánh Huế cần tuyển số lượng lớn Software Automation Testing Trainee, Delivery Manager, Project Lead
Đưa CV đây nào, mãi bên nhau bạn nhé  😍😍😍
👉Link JDs: https://www.logigear.com/company/company-overview/careers/
-------------------------------------------------------
Thanh Lee luôn sẵn lòng chia sẻ mọi thông tin 24/07.
🌱Skype : ThanhLM5
🌱Email : Thanh.my.le@logigear.com
Khám phá Huế tổng hợp
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>