Ngày
Từ Đến
08:00
Địa điểm : Khách sạn Indochine Palace - 105A Hùng Vương, TP. Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại : 0234.38220242
Website www.visithue.vn
Email : sdl@thauthienhue.gov.vn

DIỄN ĐÀN DU LỊCH HUẾ NĂM 2019

CHỦ ĐỀ: Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thông minh và bền vững
---
Ứng dụng công nghệ hiện đại với ngành du lịch và phát triển du lịch thông minh đang là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Điều này đã được khẳng định trong nhiều văn bản pháp quy của Việt Nam như: Nghị quyết Trung ương số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch năm 2017,…

Du lịch thông minh mới chớm nở ở Việt Nam trong vài năm gần đây, nhưng đã có những tác động nhất định tới các hoạt động của ngành du lịch. Nhiều địa phương của Việt Nam đã và đang triển khai những hoạt động tích cực nhằm tiếp cận và từng bước thích ứng với xu thế du lịch mới này.

---

Theo xu thế chung và với mong muốn có sự nhìn nhận đúng đắn để có giải pháp đồng bộ cho phát triển du lịch thông minh ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông và Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh tổ chức "Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019 với chủ đề: Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thông minh và bền vững" vào ngày 18/9/2019.
Với sự tham dự của lãnh đạo đến từ các cơ quan quản lý du lịch các cấp Trung ương và địa phương, các Sở, Ban, Ngành liên quan, các doanh nghiệp và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công ngệ thông tin và du lịch, Diễn đàn hướng đến các mục tiêu chính sau:

1. Phát triển du lịch thông minh nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước về du lịch một cách toàn diện và hiệu quả hơn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp du lịch; phát huy khả năng quảng bá, truyền thông, cung cấp thông tin tiếp cận cho du khách và cộng đồng thông qua các hình thức du lịch thông minh.

3. Tăng cường xã hội hóa công tác đầu tư dịch vụ du lịch, nhất là các ứng dụng về tiện ích du lịch thông minh trên cơ sở các cơ chế chính sách hỗ trợ của địa phương.

4. Xây dựng môi trường du lịch địa phương an toàn, thân thiện và năng động.

Để cùng hiểu và nắm bắt thực trạng du lịch thông minh ở tỉnh Thừa Thiên Huế và có những giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phát triển du lịch thông minh ở địa phương, Ban Tổ chức rất mong muốn tiếp nhận các ý kiến nhận xét, góp ý và hiến kế để đóng góp vào nội dung thảo luận của Diễn đàn.

---

Link đăng ký tham dự diễn đàn:
http://dangkysukien.hueids.vn

https://tinyurl.com/y35xzxzp

Các ý kiến vui lòng gửi đến :

- Sở Du lịch Thừa Thiên Huế:
+ Địa chỉ email: sdl@thuathienhue.gov.vn
+ Điện thoại: 0234.3820242
- Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế:
+ Địa chi email: info@hueids.vn
+ Số điện thoại: 02346 559 666

Các tin đã đưa
  • The pagoda is located on a turtle-shaped hill with a winding creek at the foot and surrounded by beautiful fields and lots of hills and mountains.

  • Along with the flow of history, until now, the temple has become a spiritual site for tourists from all over the world to visit and learn about Buddhism. Phuoc Duyen Pagoda, located in upper An Ninh village, Hương Long ward, Hue city, hides itself under the foot of a small hill called Ru Vi, next to Bach Yen river. The pagoda has an area of about 4000m2, in an isolated location, about 200m northeast of the residential area, so the surrounding scenery is peaceful, suitable for spiritual practice.

  • Dieu De pagoda is located on Ho Thanh riverbank, near Gia Hoi bridge and Dong Ba river, at 100B Bach Dang street (Phu Cat district, Thua Thien Hue province). The pagoda played a significant role in the history of Buddhism in Hue. As it was originally the residence of Emperor Thieu Tri before his enthronement, it already had a very beautiful landscape with a spacious garden and green trees.

  • Huyen Khong Son Thuong Pagoda seen from above
    » Light offering ceremony in the Nguyên Tiêu night » Ru Cha - The check-in point for four seasons Along with hundreds of large and small pagodas in the land of Hue Ancient Capital, Huyen Khong Son Thuong Pagoda (also known as Huyen Khong 2) is a well-known pagoda in Hue.

  • Recently, Thien Lam Pagoda has become one of the most attractive “check-in” destinations in Hue. This place is also referred to as the “Land of Golden Pagoda” in the heart of Hue Ancient Capital.

  • Truc Lam Bach Ma Zen Monastery and the nature here blending together creates the stunning beauty alluring numerous both domestic and international tourists. Tourists once setting foot on the Zen monastery will actually get unforgettable experiences.

  • Located halfway up the Cham mountain in the suburbs of Hue, Huyen Khong Son Thuong Pagoda is well known throughout the region for its romantic and heavenly scenery. The tranquil setting of this spiritual getaway is a magnet for those seeking a peaceful alternative to the city and is especially attractive to literature and art enthusiasts.

  • Tu Dam pagoda is located in the range and high land belongs to Truong An ward, it is far about 2 kilometers from Hue city to the South. There has Kim Phung Mountain in front of the pagoda, Linh Quang pagoda and Phan Boi Chau Pagoda on the left and Thien Minh Pagoda behind the Tu Dam pagoda.


1 2  

Các sự kiện khác

Về đầu trang