menu_open
Bảng giá vé tham quan Khu di sản Huế
Xem cỡ chữ:
Trong gần 400 năm (1558 - 1945), Huế từng là Thủ phủ của 9 đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, là Kinh đô của triều đại Tây Sơn, rồi đến Kinh đô của quốc gia thống nhất dưới 13 triều vua Nguyễn. Cố đô Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Suốt mấy thế kỷ, bao nhiêu tinh hoa của cả nước được chắt lọc hội tụ về đây hun đúc cho một nền văn hóa đậm đà bản sắc để hoàn chỉnh cho một bức cảnh thiên nhiên tuyệt vời sẵn bày sông núi hữu tình thơ mộng.

Dưới đây là mức vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế được Khám phá Huế tổng hợp (áp dụng từ ngày 01/01/2023):

BẢNG CHI TIẾT VỀ MỨC PHÍ THAM QUAN QUẨN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ                                  

STT

Cơ cấu Điểm, Tuyến tham quan

Mức thu phí (đồng/người/lượt)

(Áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam)

 

 

Người lớn

Trẻ em

(Từ 7 – 12 tuổi)

I

Phí tham quan theo từng điểm tham quan

 

 

1

Đại Nội Huế

200.000

40.000

2

Các khu di tích: lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định

150.000

30.000

3 Lăng vua Gia Long 150.000 Miễn phí
4 Lăng vua Đồng Khánh 100.000 Miễn phí

5

Các khu di tích: Lăng vua Thiệu Trị; Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; điện Hòn Chén; cung An Định; đàn Nam Giao

50.000

Miễn phí

II

Phí tham quan theo tuyến tham quan

 

 

1 Tuyến gộp 02 điểm    
a) Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Gia Long 240.000 30.000
b) Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Đồng Khánh 200.000 30.000
c) Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Cung An Định 80.000 Miễn phí
2 Tuyến gộp 3 điểm    

a)

Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

b) Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức 420.000 80.000
c) Đại Nội Huế - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định 420.000 80.000
3 Tuyến gộp 4 điểm    
  Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định 530.000 100.000

CHÍNH SÁCH GIẢM, MIỄN PHÍ THAM QUAN

1) Giảm phí tham quan:

Trên cơ sở mức thu quy định như trên, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn một số điểm, tuyến tham quan để quyết định mức giảm cụ thể trong khoảng thời gian phù hợp đối với khách du lịch trong nước nhằm kích cầu du lịch, mức giảm tối đa không quá 35% so với mức thu đã được quy định.

2) Ngoài mức giảm phí cho khách du lịch trong nước quy định tại điểm a nêu trên, giảm thêm 50% phí tham quan đối với các trường hợp sau:

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”; 

- Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Người cao tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

- Người dân địa phương Thừa Thiên Huế;

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

-  Các đoàn khảo sát, báo chí truyền thông đến tác nghiệp, quảng bá di sản Huế và du lịch địa phương có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

3) Miễn phí tham quan:

- Đối với tết Nguyên Đán: miễn phí 03 ngày (từ ngày 01 đến ngày 03 âm lịch). Đối với ngày lễ: miễn phí ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3) và ngày Quốc khánh (02/9): áp dụng cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam;

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Trẻ em dưới 7 tuổi;

- Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm;

- Các trường hợp cá  biệt, đặc thù, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Ghi chú:  

* Vé được bán tại cổng các điểm di tích hoặc  liên hệ trực tiếp tại:

Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân, Tp. Huế, Việt Nam 

Điện thoại: 0234.3523237 - 0234.3512751 - Fax: 84.234.3526083 

Email: huedisan@gmail.com

Các bài khác