menu_open
ĐH Huế đẩy mạnh chuyển đổi số
08/01/2023 10:52:37 SA
Xem cỡ chữ:
Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu của mọi ngành, mọi lĩnh vực của đời sống. Đối với các cơ sở đào tạo như Đại học Huế thì chuyển đổi số lại càng đóng vai trò quan trọng để thích ứng, đổi mới trong giảng dạy, nghiên cứu. Đặc biệt, trong việc đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cũng như gián tiếp cho quá trình chuyển đổi số, các đơn vị thành viên của Đại học Huế đã có những cách làm mới, đầy hiệu quả.
Video Youtube: