menu_open
Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 31/8/2023
25/08/2023 8:54:11 SA
Xem cỡ chữ:
Thực hiện Kế hoạch số 558/KH-SLĐTBXH ngày 15/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 31/8/2023.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho các nhà giáo học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo động lực phấn đấu hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển nghề nghiệp.

Hội giảng nhằm đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, phát hiện các mô hình, phương pháp giảng dạy, thiết bị, đồ dùng dạy học, kỹ năng khai thác các thiết bị đào tạo có hiệu quả và cách xử lý các tình huống sư phạm của nhà giáo, từ đó, công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển giáo dục nghề nghiệp chung của tỉnh.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 cũng nhằm tuyển chọn và thành lập Đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, dự kiến tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào năm 2024. 

Với thông điệp "Đổi mới - Sáng tạo - Thích ứng - Hội nhập", Hội giảng năm nay thu hút sự tham gia của 16 đơn vị, trong đó có: 07 trường cao đẳng, trường trung cấp và 08 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 được tổ chức tại 05 Hội đồng thi:

+ Hội đồng thi số I, II, III: Tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế gồm 03 tiểu ban có các nhóm ngành, nghề: Du lịch, dịch vụ; Y tế, Thú y; Tin học.

+ Hội đồng thi số IV, V: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, số 70 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. gồm 03 tiểu ban có các nhóm ngành, nghề: Điện, Điện lạnh, Hàn, Công nghệ ô tô, Nông nghiệp, May.

- Địa điểm tổ chức Khai mạc và Bế mạc: Trường Cao đẳng Du lịch Huế, số 01 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp. Huế

Khám phá Huế tổng hợp